افزودن دکمه button و تنظیم ویژگیهای آن

 

 

اضافه کردن دکمه

 

به یکی از روشهای زیر دکمه را روی فرم قرار دهید :

 

در جعبه ابزار شاخه common control را باز کنید

 

روش اول : روی ایکن ابزار button در جعبه ابزار ، دابل کلیک کنید . دکمه در گوشه بالا سمت چپ فرم قرار می گیرد

 

روش دوم : روی ایکن button در جعبه ابزار کلیک و ماوس را به محلی روی فرم درگ کنید

 

 

تنظیم ویژگیهای دکمه

 

 

تغییر متن روی دکمه :

دکمه روی فرم ، را انتخاب کنید .

در پنجره properties ، عبارت جلوی text متن روی دکمه است

 

تغییر رنگ زمینه دکمه :

 

دکمه روی فرم ، را انتخاب کنید .

در پنجره properties ، گزینه backcolor ، رنگ زمینه  دکمه است

 

نام دکمه در محیط کد نویسی :

دکمه روی فرم ، را انتخاب کنید .

در پنجره properties ، گزینه name، نام  دکمه است

 

فعال و غیر فعال بودن دکمه :

دکمه روی فرم ، را انتخاب کنید .

در پنجره properties ، گزینه enable، وضعیت فعال و غیر فعال بودن دکمه است

 

رنگ متن روی دکمه :

دکمه روی فرم ، را انتخاب کنید .

در پنجره properties ، گزینه forecolor، رنگ متن روی دکمه است

 

 

تغییر فونت متن روی دکمه :

دکمه روی فرم ، را انتخاب کنید .

در پنجره properties ، گزینه font ، نوع فونت روی دکمه است

 

 

قرار دادن تصویر بعنوان زمینه کمه :

دکمه روی فرم ، را انتخاب کنید .

در پنجره properties ، گزینه image، تصویر زمینه دکمه است

 

 

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید