متد readline

 

در زمان اجرای برنامه ، مقدار دلخواه را وارد کنید ، بعد از فشردن دکمه enter ،مقدار بازگشتی این متد انچیزی است که روی خط جدید وارد کرده بودید .

 

در زمان اجرای متد readline  ، اگر کاربر به جای وارد کردن مقدار ، دکمه های ctrl + z را فشار دهد ، آنگاه عبارت null توسط این متد ، برگشت داده می شود

 

این برای وقتی خوب است که اجرای برنامه در حلقه بی نهایت گرفتار شده است . یا می تواند شرطی برای خروج از حلقه باشد

 

مثال :

 

 public static void Main()
        {
            string line;
            Console.WriteLine("Enter one or more lines of text (press CTRL+Z to exit):");
            Console.WriteLine();
            do
            {
                Console.Write("   ");
                line = Console.ReadLine();
                if (line != null)
                    Console.WriteLine("      " + line);
            } while (line != null);
        }

 

/ 0 نظر / 29 بازدید