درس بیست و سوم - افزودن کلاس سی اس اس به تگ - متد addclass

این متد می تواند یک  کلاس سی اس اس را به تگ یا تگهای مختلف تخصیص دهد

 

 

 

روش استفاده

 

$("سلکتور انتخاب تگ یا تگ ها ").addClass("نام کلاس سی اس اس ")

 

ما در مثال ، از کلاسهای سی اس اس زیر استفاده می کنیم

.important
{
font-weight:bold;
font-size:xx-large;
}


.blue
{
color:blue;
}

 

مثال 1 :

$("button").click(function(){
  $("h1,h2,p").addClass("blue");
  $("div").addClass("important");
});

خط اول :

هرگاه روی تگ از نوع button کلیک کردیم تابع اجرا شود

خط 2 :

با استفاده از متد addClass کلاس سی اس اس blue به تگ های h1 , h2 , p اعمال می شود

خط 3 :

با استفاده از متد addClass کلاس important به تمام تگ های از نوع div اعمال می شود

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

 

همچنین می توانید چندین کلاس سی اس اس را به یک یا چند تگ دلخواه اختصاص دهید

 

 

مثال :

$("button").click(function(){
  $("#div1").addClass("important blue");
});
خط 1 :
با کلیک روی تگ از نوع button تابع اجرا شود
خط 2 :
با استفاده از متد addClass کلاسهای important , blue به محتوای تمام تگ هایی که مقدار ویژگی id آنها div1 است تخصیص داده شود
مهم :
همانطور که مشاهده می کنید نام کلاسها را با فاصله درون متد نوشته ایم
/ 0 نظر / 21 بازدید