تمرین 2

رسم مستطیل در پنجره خروجی کنسول

 

برای رسم مستطیل نیاز به کاراکترهای خاصی هست که می توانید به این صورت انها را ببنید

 

یعنی اول alt را فشرده نگهدارید ، سپس همچنان که فشرده است ، عدد گفته شده را تایپ کنید و بعد alt را رها کنید

 

کاراکتر حاصل از نوع رشته ای است و باید درون کوتیشن باشد

 

 alt + 179 │  alt + 180 ┤  alt + 181  ╡  alt + 182  ╢  alt + 183  ╖  alt + 184 ╕  alt + 185  ╣  alt + 186 ║  alt + 187  ╗  alt + 188 ╝  alt + 189  ╜  alt + 190  ╛  alt + 191 ┐  alt +  192  └  alt + 193  ┴  alt + 194 ┬  alt + 195  ├  alt + 196 ─  alt + 197  ┼  alt + 198 ╞  alt + 199 ╟  alt + 200  ╚ alt  + 201

        ╔  

alt + 202

alt + 203

alt + 204

alt + 205

═ alt + 206 ╬ alt + 207 ╧  alt + 208  ╨  alt + 209  ╤  alt + 210   ╥  alt + 211  ╙  alt + 212 ╘  alt + 213 ╒  alt + 214  ╓  alt + 215 ╫  alt + 216  ╪  alt + 217 ┘  alt + 218 ┌

 

 

 

دستوری بنویسید که با شروع از مختصات 10 و 20

یک مستطیل رسم نماید که شامل سه خط زیر هم باشد :

 

 

static void Main(string[] args)
        {
           

            Console.SetCursorPosition(10,20);
            Console.Write("┌────────────┐");
            Console.SetCursorPosition(10, 21);
            Console.Write("│                           │");
            Console.SetCursorPosition(10, 22);
            Console.Write("└────────────┘");
            Console.ReadKey();
        }

/ 0 نظر / 40 بازدید