درس پنجم- متدهای hide , show , toggle

 

توسط متدهای

show () , hide ()

می توانید محتوای تگ های html را مخفی کرده یا آشکار نمائید

مثال :

$("#hide").click(function(){
  $("p").hide();
});

$("#show").click(function(){
  $("p").show();
});

خط اول :هرگاه روی محتوای تگی که از ای دی hide استفاده کرده  است کلیک کردیم

خط دوم :

محتوای تگ p  مخفی شود

 خط 4 :هرگاه روی محتوای تگی که از ای دی show  استفاده کرده است  کلیک کردیم

خط دوم :

محتوای تگ p  آشکار شود

 مشاهده و اجرای برنامه کامل

گرامر متدهای hide , show

$(selector).hide(speed,callback);

$(selector).show(speed,callback);

پارامترspeed ، سرعت مخفی یا اشکار سازی را مشخص می کند و این پارامتر اختیاری است یعنی می توان از آن استفاده نکرد.

پارامتر سرعت می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

"slow" , "fast",عدد اختیاری بر حسب میلی ثانیه

پارامتر callback برای فراخوانی تابع دلخواهی است که می خواهیم دستورات آن بعد از اینکه عمل hide  یا show به صورت کامل انجام شد ، اجرا شوند

مثال زیر روش بیان سرعت در انجام عمل hide را نشان می دهد :

$("button").click(function(){
  $("p").hide(1000);
});

اگر روی هر عنصر button در صفحه وب کلیک شد عمل hide تمام تگهای p با سرعت 1000 میلی ثانیه انجام شود

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

متد toggle()

اگر شی مخفی است این متد انرا اشکار می کند و اگر آشکار است آنرا مخفی می کند

مثال :

$("button").click(function(){
  $("p").toggle();
});

گرامر متد toggle بصورت زیر است :

$(selector).toggle((speed,callback);

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

/ 0 نظر / 19 بازدید