حذف رکورد - روش دوم

صفحه 04.php

1- صفحه جدیدی از نوع php ایجاد کرده انرا در مسیر سایت با پسوند php ذخیره کنید ( مثلا 04.php)

 2-  با نگاه کردن به پانل database ، مطمئن شوید که یک اتصال به بانک ایجاد شده است  3- ابتدا یک فرم مثل روش اول حذف کردن ، ایجاد  کنید .ولی دستور delete را نسازید .  4- اسم کادر متنی که برای دریافت شماره دانش آموز به کار می رود در مثال ما txt1 است .  5- روی نوار قرمز رنگ اطراف فرم کلیک کنید و در پانل properties ، در قسمت action ، نام show_del.php را بنویسید ( بعدا این صفحه را طراحی می کنیم )

با این کار هر انچه کاربر در فرم وارد می کند پس از فشردن دکمه ، به صفحه show_del.php ارسال خواهد شد .

 6- در پانل properties ، از لیست method گزینه get را انتخاب کنید . با این کار شماره دریافت شده از طریق نوار ادرس url به صفحه show_del.php منتقل می شود   صفحه show_del.php  

در این  صفحه ابتدا اطلاعات دانش آموزی را نشان می دهیم که شماره ا ن دریافت شده است .

برای این کار :

1-   صفحه جدید از نوع php ایجاد کرده انرا با نام show_del.php در مسیر سایت ذخیره کنید  2- در این صفحه ، فرم جدیدی ایجاد کنید .  3- در این فرم به تعداد فیلدها باید کادر متنی ایجاد کنید  4- برای نمایش رکورد باید رکوردست بسازیم .  5- ابتدا با نگاه کردن به پانل database مطمئن شوید که اتصال به بانک اطلاعاتی ساخته شده است  6- پانل bindings را باز کنید  7- روی + کلیک کرد ه سپس گزینه recordset را انتخاب کنید  8- در کادر name ، نام دلخواه برای رکوردست – در کادر connection نام اتصال به بانک – در کادر table ، نام جدول داده – سپس گزینه All را انتخاب کنید  9- برای اینکه بگوئید فقط رکوردی دیده شود که شماره دانش آموزی ان برابر شماره دریافت شده باشد باید از قسمت فیلتر استفاده کنید  10- لیست سمت چپ از قسمت فیلتر را باز کرده فیلد مربوط به شماره دانش آموزی  را انتخاب کنید .  11- از لیست بعد مساوی را انتخاب کنید  12- مقدار شماره دانش آموزی دریافت شده از طریق نوار ادرس به این صفحه منتقل شده پس از لیست بعد url parameters را انتخاب کنید .  13- و در کادر جلوی ان ،نام کادر متنی که شماره در ان وارد شده بود یعنی txt1 را بنویسید .  14- ok  15- حالا شاخه رکورد ست ساخته شده موجود در پانل bindings را باز کنید و هر فیلد را به سمت یکی از کادر های متنی فرم بکشید . با این کار محتوای هر فیلد در کادر متنی مربوطه نمایش داده می شود  16- صفحه 04.php را اجرا کنید     حالا دستور delete را می سازیم . می خواهیم با فشردن دکمه ، عمل حذف این رکورد انجام شود     کارهای زیر را انجام دهید :  1- در فرم بالا ، یک دکمه اضافه کنید  2- نوع این دکمه باید submit باشد  3- در پانل server behaviors ، روی + کلیک کنید و گزینه delete record را انتخاب نمائید  4- سایر گزینه ها مثل روش اول حذف کردن تنظیم می شود                                                                                                                                    

/ 0 نظر / 42 بازدید