کاربرد enough

هر وقت می خواهید بگوئید از یک چیزی ،  به اندازه کافی  ندارید 

قبل از اسم ان چیز ، enough قرار دهید 

حال ان چیز می تواند قابل شمارش باشد یا قابل شمارش نباشد . (much / many )i don't have enough money 

. به اندازه کافی پول ندارم Sara has enough grapes to make jam 
سارا برای درست کردن مربا ، به اندازه کافی انگور دارد 


does  mina  get enough attention ?
مینا به اندازه کافی توجه به خرج می دهد ؟

 

-------------------------------------------------------

قبل از صفت یا قید برای بیان اندازه بودن یا اندازه نبودن درجه چیزی می اید 

my son is old enough to go alone
پسر من برای تنهایی رفتن  به اندازه کافی سنش زیاده


sasan  isn't careful enough
ساسان به اندازه کافی دقیق نیست 


is the tea hot enough for you 
چایی به اندازه کافی برای شما گرم هست ؟

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید