درس بیست و پنجم - حذف یا اضافه کردن کلاس سی اس اس به تگ - متد toggleclass

با این متد می توان :

اگر به تگی کلاس خاصی تخصیص داده نشده ، انرا به تگ اختصاص داد

در غیر این صورت

اگر آن کلاس به آن تگ قبلا تخصیص داده شده ، کلاس از تگ حذف می شود

 

و این تشخیص به طور خودکار توسط متد toggleClass صورت میگیرد

 

روش استفاده

 

$("سلکتور انتخاب تگ یا تگ ها ").toggleClass("نام کلاس سی اس اس ")

 

فرض کنید کلاسهای سی اس اس زیر موجود است :

.important
{
font-weight:bold;
font-size:xx-large;
}


.blue
{
color:blue;
}

 

مثال :

$("button").click(function(){
  $("h1,h2,p").toggleClass("blue");
});

 

خط اول :

بعد از کلیک روی محتوای تگی که با button ایجاد شده است دستورات تابع اجرا شود

 

خط 2:

در صورتیکه کلاس blue قبلا به تگ های h1 , h2 , p اعمال نشده است ، اعمال می شود  و در صورتیکه قبلا کلاس blue به محتوای تگ های h1 , h2 , p اعمال شده است ، این کلاس از محتوای این تگ ها حذف خواهد شد

 

مشاهده واجرای برنامه کامل

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید