چه وقت از on استفاده کنیم

 

 

وقتی درباره  سطحی صحبت می کنید که دیوار ندارد  از 
ON
استفاده کنید 

مثال :

it's on a stage
 on a table
on a horse
on a bike
 on a skateboard

یا 
on a screen, on paper, on a page 
یا
on a chair , on a sofa, on a armchair
سه دیوار مبل و صندلی دسته دار را می توان حساب نکرد 

------------------------------------------------------------------
i am in a horse
یعنی من به صورت فیزیکی درون بدن اسب هستم !!!!

/ 0 نظر / 28 بازدید