درس بیست و هشتم - تنظیم مقدار ابعاد عناصر و صفحه مرورگر

 

متد width

این متد عرض محتوای تگ را بر می گرداند یا تنظیم می کند

 

متد height

این متد ارتفاع محتوای تگ را بر می گرداند یا تنظیم می کند

دقت داشته باشید در محاسبه این عرض و ارتفاع با این متدها ،  عوامل زیر به حساب نمی ایند :

border, margin,padding

 

مثال :

در مثال زیر مقدار عرض و ارتفاع عنصر div مشخص شده باز گشت داده می شود

 

$("button").click(function(){
  var txt="";
  txt+="Width: " + $("#div1").width() + "</br>";
  txt+="Height: " + $("#div1").height();
  $("#div1").html(txt);
});
خط 1:
بعد از کلیک روی دکمه botton دستورات تابع اجرا می شود
خط 2:
متغیری به نام txt با مقدار اولیه تهی رشته ای تعریف می گردد
خط 3:
$("#div1").width()
مقدار عرض محتوای تگی که ای دی آن برابر div1 است بدست آمده و به عبارت ":width" می چسبد و در متغیر txt قرار می گیرد
خط 4:
$("#div1").height()
مقدار ارتفاع محتوای تگی که ای دی آن برابر div1 است بدست آمده و به عبارت ":height" می چسبد و  به محتوای قبلی txt اضافه می شود 
خط 5:
با متد html  ،محتوای تگی که ای دی آن div1 است برابر مقدار موجود در متغیر txt می شود

مشاهده و اجرای برنامه کامل

تنظیم مقدار عرض و ارتفاع

 

مقدار عرض و ارتفاع را دورن پرانتز متدها ی width , height مشخص کنید

 

مثال :

$("button").click(function(){
  $("#div1").width(500).height(500);
});
یا
$("button").click(function(){
  $("#div1").width(500);

  $("#div1").height(500); });
مقدار عرض تگی که با سلکتور div1 مشخص شده یعنی مقدار ای دی ان div1 است برابر 500 و ارتفاع آن نیز برابر 500 خواهد بود

مشاهده و اجرای برنامه کامل

/ 0 نظر / 7 بازدید