int

 

این نوع داده شامل عددهای صحیح علامت دار یعنی مثبت و منفی است

اعداد :

-2,147,483,648     to      2,147,483,647

 

که 32 بیت فضا می گیرد

 

می توان در زمان تعریف متغیر مقدار اولیه ای در ان قرار داد

 

int  a  =  12;

می توا ن اول متغیر را تعریف کرد و بعدا در ان مقدار قرار داد

int  a  ;

a=12;

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید