معنی کلمه cool

cool خیلی جاها کاربرد دارد و کسی از شنیدن ان خنده اش نمی گیرد

---------------------------------------------------------------------------

1) وقتی نمی دانید در جواب چه بگوئید . یا علاقه ای به ادامه مکالمه ندارید - یا اطلاعاتی برای گفتن ندارید بگوئید :  !cool

مثال )

Mary: "I saw a very cute kitten just now!" 

Tom:"Cool."

kitten یعنی بچه گربه

just now یعنی همین الان

cute یعنی زیبا

-------------------------------------------------------------------------------------

2- برای هر چیزی که دوست داشتنی و نازه

"that's one cool cat." 

"wow, that good charlotte (cough*sucks*cough) cd is cool!"

-----------------------------------------------------------------------------------

3- برای اینکه بگیم چیزی خیلی خوبه و یا بگیم خیلی شیکه

Your computer is very cool.

-----------------------------------------------------------------------------------

4- وقتی بخواهیم بگیم شخصی مودبه و فهمیده است و بچه مثبته و  او را دوست داریم

Look at Fonzie. He is so cool.

-----------------------------------------------------------------------------------

5- وقتی بخواهیم با مسرت بگیم چیزی چقدر تمیزه

Your car is so cool!

----------------------------------------------------------------------------------

6- اگر بصورت فعل بکار رود دو معنی می دهد :

الف ) زیاده روی کردن

Hey man! Put that gun down and cool it!

 

ب) به صورت ماهرانه وضعیت کسی یا چیزی را چک کردن


Send Joe over there to cool him."

 

 

 

 

مشاهده منبع مطلب این صفحه

/ 0 نظر / 345 بازدید