تفاوت read , readkey , readline

هر سه از نوع  متدهای استاتیک هستند

 

و هر سه در کلاس console قرار دارند لذا روش استفاده از انها بصورت زیر است :

 

Console.Read();
Console.Readline();
Console.ReadKey();

 

اما تفاوتها :

 

Console.ReadLine()

این متد یک رشته را از ورودی دریافت کرده و همان رشته را بر می گرداند . که مثلا شما می توانید انرا در یک متغیر قرار دهید

 

Console.Read()

یک رشته را دریافت کرده اما یک integer بر می گرداند

 

 

Console.ReadKey()

یک کاراکتر را دریافت کرده و  نمونه ای از شی ConsoleKeyInfo  را بر می گرداند 

 

/ 0 نظر / 240 بازدید