در چه قسمتی برنامه بنویسیم

وارد محیط برنامه نویسی شوید

 

عبارت هایی که در کادر قرمز مشاهده می کنید ، اسم کتابخانه هایی هستند که ما از متدها و دستورات درون انها در برنامه استفاده خواهیم کرد

 

اما محل نوشتن برنامه فرم و کنترلهای دیگر درون کادر سبز رنگ مشخص شده در شکل است . یعنی درون زیر برنامه ای که با رنگ قرمز مشخص شده است:

 

namespace WindowsApplication4
{
    public partial class Form1 : Form
    {


        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

       


    }
}

 

انچه در بین اکولاد باز و بسته namespace نوشته می شود یعنی تمام برنامه هایی  که در پروژه ما قرار دارند . جلوی namespace همان نامی هست که برای پروژه انتخاب کرده بودیم

 

/ 0 نظر / 17 بازدید