10 روش سلام و خداحافظی کردن

 

روش ترجمه و توضیحات hello  سلام  hi  سلام  hey  روشی که دوستان برای سلام کردن بکار می برند  hi there  سلام  howdy  روشی غیر رسمی در سلام کردن به دوستان - در امریکای شمالی بکار می رود  bye  خداحافظ   bye bye    see ya later  بعدا می بینمت  take care  مواظب باش  have a good one

 به جای اینکه همزمان بگوئید " goodbye" و "have a nice day"

می توانید این جمله را بگوئید :  have a good one

هم برای دوستان و هم برای افرادی که خیلی با انها اشنا نیستید می توانید بکار ببرید/ 0 نظر / 59 بازدید