درس بیست و دوم - حذف تگ مورد نظر با استفاده از فیلترینگ

متد remove می تواند پارامتری بگیرد که نوع فیلترینگ در انتخاب تگی که می خواهیم آن و محتوای درون آن را حذف کنیم ، مشخص نمائیم

این پارامتر می تواند با استفاده از انواع selector ها در جی کوئری مشخص شود

روش استفاده با یک مثال :

$("p").remove(".italic");
توضیح :
عبارت درون پرانتز $  تگ مورد نظر را  برای حذف شدن مشخص می کند
عبارت italic. کلاس را مشخص می کند یعنی تگ و محتوای تگ p که از کلاس italic استفاده می کند ، حذف شود
/ 0 نظر / 6 بازدید