کاربردهای مختلف get

 

*************************************

*************************************

کاربرد اول :

برای بیان رسیدن و یا رفتن  به محل و مکان ، بعد از فعل 
GET
اسم ان مکان را می گوئیم 
یعنی به جای استفاده از افعال زیر می توان از ترکیبی که بالا گفته شد استفاده کرد :
reach, arrive at a place
------------------------------------------------------------------------
مثال

* امشب ، چطور به منزل می روید ؟
How are you getting home tonight?*  ما ساعت 6 بعد از ظهر به لندن رسیدیم 
We got to London around 6 p.m.

* چه زمانی به انجا خواهیم رسید ؟
 What time will we get there?

*  کی از نیویورک برگشتید ؟
When did you get back from New York?

 

 

*************************************

*************************************

کاربرد دوم :

هر وقت بخواهیم بگوئیم  چیزی را دریافت کرده ایم ،یا خریده ایم یا به دست اورده ایم
اسم ان چیز را بعد از 
GET
می گوئیم 


یعنی به جای استفاده از افعال زیر می توان از ترکیب گفته شده استفاده کرد :
to obtain, to receive, to buy

-----------------------------------------------------------------------------------

مثال برای OBTAIN

* هفته قبل ، گذرنامه ام را گرفتم 
I got my passport last week. 

*او هفته گذشته ، مجوز رانندگی اش را گرفت 
 She got her driving license last week

*انها مجوز زندگی در سوییس را گرفتند 
They got permission to live in Switzerland

----------------------------------------------------------------------
مثال برای receive
*من نامه ای از دوستم در نیجریه دریافت کردم 

/ 0 نظر / 148 بازدید