درس بیست و هفتم - تنظیم ویژگی سی اس اس - متد css

برای تعیین مقدار یک ویژگی سی اس اس از فرمول زیر استفاده می کنیم :

 

css ("مقدار ویژگی سی اس اس " , "نام ویژگی سی اس اس" )

 

مهم :

 

این دستور ویژگی ذکر شده را برای تمام تگ هایی که سلکتور انها فراخوانی شده اجرا می شود

 

مثال :

$("p").css("background-color","yellow");
با استفاده از سلکتور نام تگ در اینجا p  ، مقدار ویژگی background-color برای تمام تگ های p برابر زرد می شود
مهم :
حتما لازم نیست قبلا این ویژگی سی اس اس را به محتوای تگ اعمال کرده باشیم

مشاهده و اجرای برنامه کامل

روش تنظیم چندین مقدار سی اس اس به طور یکجا

 

css({"مقدار":"نام ویژگی","مقدار ":"نام ویژگی",...});

 

مثال :

 

$("p").css({"background-color":"yellow","font-size":"200%"});
با استفاده از سلکتور نام تگ ، برای تمام تگ های از نوع p ، مقدار background-color برابر زرد  و مقدار font-size برابر دویست درصد می شود

مشاهده و اجرای برنامه کامل

/ 0 نظر / 9 بازدید