درس دهم - روش استفاده از پارامتر callback

 

اگر بعد از یک جلوه خاص شما دستوری را بنویسید ممکن است قبل از اتمام کامل این جلوه دستور بعد از ان اجرا شود لذا بهتر است دستورات بعد از جلوه را در یک تابع قرار دهید تا مطمئن شوید بعد از اتمام صد در صد یک جلوه ان دستورات انجام می شوند .

مثال :

$("button").click(function(){
  $("p").hide("slow",function(){
    alert("The paragraph is now hidden");
  });
});

 

در این مثال ، با فشردن دکمه button پاراگرافهای صفحه وب با سرعت slow مخفی می شوند

و بعد از اینکه عمل مخفی شدن بصورت صد در صد انجام شد تابعی با دستور نمایش پیام alert اجرا خواهد شد.

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

مثال )

$("button").click(function(){
  $("p").hide(1000);
  alert("The paragraph is now hidden");
});

دستور hide در این مثال شامل پارامتر callback ندارد و فقط می گوید عمل مخفی شدن محتوای پاراگراف با سرعت 1000 میلی ثانیه انجام شود . از انجائیکه پارامتر callback استفاده شده است لذا قبل از اینکه عمل hide بصورت کامل انجام شود کادر پیام alert نشان داده خواهد شد .

 مشاهده و اجرای برنامه کامل

/ 0 نظر / 11 بازدید