گام پنجم : طراحی الگو ی appml

الگو به چه معناست ؟

الگو یعنی دستورات sql برای انتخاب داده های مورد نظر از جدول بانک اطلاعاتی     فایل جدیدی از نوع xmlباز کنید . من نام انرا 02 گذاشته ام .   نکته 1 :  الگوها از نوع xml هستند   نکته 2 : خط اول در فایل xml که معرف نسخه زبان xml است را پاک نکنید     در این فایل دستورات زیر را بنویسید :  

 

<appml>

<datasource>
  <database>
    <connection>نام بانک اطلاعاتی</connection>
    <sql>دستورات sql</sql>
  </database>
</datasource>

<appml>

    مثلا من می خواهم تمام فیلدهای تمام رکوردها ی جدول info که در بانک اطلاعاتی student قرار دارند را نمایش دهم  

 

<appml>

<datasource>
  <database>
    <connection>student</connection>
    <sql>select   id,name,family,avg   from info </sql>
  </database>
</datasource>

<appml>

 

                                                                                                                                                                             

/ 0 نظر / 23 بازدید