درس نهم - متوقف کردن اجرای انیمیشن

 

از متد stopبرای متوقف نمودن اجرای انیمیشن قبل از اتمام آن استفاده می شود .

از این متد می توانید برای متدهای مختلف j query مثل animation , sliding , fading استفاده نمائید .

روش استفاده از متد stop :

$(selector).stop(stopAll,goToEnd);

پارامتر stopAll مشخص می کند ایا می خواهیدصف انیمیشن هایی پشت سر هم برای یک تگ خاص نوشته اید متوقف شود یا خیر . پیش فرض آن false است .

که به معنای آن است که فقط انیمیشن جاری که فعال است متوقف می شود .

ولی انیمیشن های بعدی که برای این عنصر نوشته ایم بعد از توقف انیمیشن جاری ، اجرا خواهند شد

پارامتر gotoend :

مشخص می کند آیا قبل از عمل توقف اجرای این انیمیشن سریع کامل شود یا نه . پیش فرض false است .

مثال :

مثال زیر روش استفاده از متد stop  را بدون هیچ پارامتری نشان می دهد :

$("#stop").click(function(){
  $("#panel").stop();
});

 

 مشاهده و اجرای برنامه کامل

/ 0 نظر / 5 بازدید