درس هفدهم - افزودن چندین عنصر جدید به کمک متدهای append و prepend

در مثال های زیر ما متن یا تگ هایی را به ابتدا یا انتهای تگ مورد نظر می افزائیم این متدها می توانند تعداد نامحدودی پارامتر داشته باشند این پارامترها می توانند شامل متن یا تگ باشند این عناصر جدید می توانند با استفاده از جی کوئری یا جاوا اسکریپت یا اشیای dom مشخص شوند مثال  

function appendText()
{
var txt1="<p>Text.</p>";               // Create element with HTML 
var txt2=$("<p></p>").text("Text.");   // Create with jQuery
var txt3=document.createElement("p");  // Create with DOM
txt3.innerHTML="Text.";
$("body").append(txt1,txt2,txt3);         // Append the new elements
}

توضیح مثال بالا

خط :1

تابع با نام اختیاری appentext اجرا می شود

خط 3 :

با استفاده از دستورات html  محتوایی جدید با استفاده از تگ p با استفاده از رشته ها درون متغیر txt1 قرار می گیرد

 

خط 4 :

با استفاد از متد text جی کوئری تگ جدید ی از نوع p  با محتوای مشخص شده درون متد text  به صورت رشته ای تعریف شده و درون متغیر txt2 قرار می گیرد

 

خط 5 :

با استفاده از مدل dom  و به کمک متد create Element ، تگ جدیدی به نام p ایجاد می شود

 

خط 6 :

با استفاده از ویژگی innertHtml مقدار بعد از تساوی درون تگی که در متغیر txt3 قرار دارند ، قرار می گیرد

خط 7 :

با استفاده از متد append  ، هر چیزی که درون متغیر های txt1,txt2, txt3 قرار دارد به انتهای  صفحه وب اضافه می شود

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید