درس هشتم - جلوه sliding در jquery

 

این جلوه محتویات تگ های مورد نظر را به سمت بالا یا پائین بصورت اسلاید نمایش می دهد

در j query متدهای اسلایدی زیر وجود دارد :

  • slideDown()
  • slideUp()
  • slideToggle()

 

متد slideDown() :

این متد محتویات تگ مورد نظر را بصورت اسلایدی به سمت پائین نمایش می دهد .

فرمول این متد بصورت زیر است :

$(selector).slideDown(speed,callback);

 

پارامتر speed:

این پارامتر سرعت انجام عمل اسلاید را مشخص می کند و می تواند مقادیر زیزرا داشته باشد :

"slow", "fast", or milliseconds.

به جای milliseconds می توانید هر عددی برحسب میلی ثانیه را قرار دهید .

پرامتر callback :

به جای این پارامتر می توان نان تابعی را نوشت که می خواهیم بعد از اتمام کامل عمل اسلاید ی دستورات آن انجام شود.

مثال زیر روش استفاده از این متد را نمایش می دهد :

$("#flip").click(function(){
  $("#panel").slideDown();
});

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

توضیح مثال :

هر وقت روی محتویات تگی که از ای دی به نام flip استفاده می کند کلیک شود محتویات تگی که از ای دی panel استفاده می کند بصورت اسلایدی نمایش داده شود .

متد slideUp() :

این متد برای نمایش محتویات تگ مور نظر بصورت اسلایدی به سمت بالا استفاده می شود .

 

 

فرمول استفاده از این متد بصورت زیر است :

$(selector).slideUp(speed,callback);

پارامترهای speed , callback مشابه متد slideDown می باشد .

مثال زیر روش استفاده از متد slideUp  را نمایش می دهد :

$("#flip").click(function(){
  $("#panel").slideUp();
});

توضیح این مثال مشابه مثال برای slideDown است .

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

متد slideToggle() :

این متد از ترکیب دو متد slideDown , slideUp تشکیل شده است .

اگر محتویات تگی قبلا با slideDown  نشان داده شده است حالا تحت تاثیر slideup قرار می گیرد و برعکس .

فرمول استفاده از این متد بصورت زیر است :

$(selector).slideToggle(speed,callback);

پارامترها ی این متد مشابه متدslideDown است .

مثال زیر روش استفاده از این متد را نمایش می دهد :

$("#flip").click(function(){
  $("#panel").slideToggle();
});

 

 مشاهده و اجرای برنامه کامل

/ 0 نظر / 19 بازدید