فهرست مطالب آموزش جی کوئری

روش اتصال به کتابخانه jquery.js   قالب دستورات jquery   آشنایی با selector ها در jquery   رویدادها در jquery   متدهای hide , show , toggle   متدهای fadein , fade out , fadetoggle,fadeto   متد animation   جلوه sliding در jquery   متوقف کردن اجرای انیمیشن   روش استفاده از پارامتر callback   متدهای text , html , val   دسترسی به مقدار ویژگی خاص درون تگ   تنظیم محتوای تگ با متدهای text , html   تغییر مقدار صفت تگها   افزودن تگ جدید به همراه محتوای آن به کمک متد append   افزودن تگ جدید به همراه محتوای آن به کمک متد prepend   افزودن چندین عنصر جدید به کمک متدهای append و prepend   افزودن عنصر جدید به کمک متدهای after و before   افزودن چندین عنصر جدید به کمک متدهای after و before   حذف کردن عنصر html از صفحه با متد remove   حذف کردن عنصر html از صفحه با متد empty   حذف تگ مورد نظر با استفاده از فیلترینگ   افزودن کلاس سی اس اس به تگ - متد addclass   حذف کلاس سی اس اس از تگ - متد removeclass   حذف یا اضافه کردن کلاس سی اس اس به تگ - متد toggleclass  بدست آوردن مقدار یک ویژگی سی اس اس - متد css

  تنظیم مقدار ابعاد عناصر و صفحه مرورگر متدهای innerwidth , innerheight متدهای outerwidth , outerheight بدست آورد ابعاد صفحه وب و مرورگر جلوه delay تمرینات کاربردی طراحی منوی باز شونده با سی اس اس و جی کوئری ایجاد زبانه یا tab با سی اس اس و جی کوئری ایجاد کردن lightbox با جی کوئری و سی اس اس      

/ 0 نظر / 261 بازدید