تمرین 3

تغییر رنگ عبارات در پنجره خروجی

 

از دستور زیر استفاده می کنیم

 

Console.ForegroundColor= ConsoleColor.DarkRed;

 

بلافاصله بعد از گذاشتن نقطه بعد از ConsoleColor ، یک لیستی از اسامی رنگ ها نمایان می شود . یکی را انتخاب کنید

 

 

توجه :

قبل از دستور write یا read باید رنگ مورد نظر را تنظیم نمائید

 

 

 

مثال 1 -

عبارت خوش امدید را با رنگ سبز نمایش دهید

 

 static void Main(string[] args)
        {
           

        
            Console.ForegroundColor=ConsoleColor.Green;


            Console.Write("welcome");
          
            Console.ReadKey();
                   }

 

 

تمرین 2 :

مقدار متغیر a را به رنگ زرد از کاربر دریافت نمائید

 

static void Main(string[] args)
        {
           

        
            Console.ForegroundColor=ConsoleColor.Yellow;


            string a = Console.ReadLine();

          
            Console.ReadKey();
                   }

/ 0 نظر / 19 بازدید