نوع داده

توجه کنید در سی شارپ برای تعریف متغیر:

ابتدا نام نوع داده را نوشته

سپس جای خالی بگذارید و نام متغیر را بنویسید

سپس سمی کولن بگذارید

اگر می خواهید همزمان با تعریف متغیر ، مقداری را بعنوان اولین مقدار در ا ن متغیر قرار دهید :

بعد از نام متغیر یک مساوی بگذارید

سپس مقدار اولیه را بنویسید

سپس سمی کولن قرار دهید

 

 نکته :

اگر تا اخر برنامه ، مقداری را در  متغیری  قرار ندهید ، خطای کامپایلری خواهید داشت

اگر متغیر را بیخودی تعریف کرده اید انرا پاک کنید

و گرنه حتما چیزی در ان قرار دهید مثلا در متغیر عددی مقدار صفر را قرار دهید . خلاصه متغیرها باید مقدار داشته باشند تا برنامه اجرا شود

 

 

bool

byte

int

long

/ 0 نظر / 51 بازدید