$_GET
 زمانی که فرمی را باMETHOD یا روش GET ارسال می کنید ، در فایل PHP باید داده ای فرم را با متغیر GET ردیافت نمائید
 زمانی که داده های فرم را با متد GET ارسال می کنید ،  داده هایی که کاربر در فرم وارد کرده در نوار ادرس دیده می شود  و همچنین با روش GET داده های زیادی را نمی توان ارسال نمودمثلا بیشتر از 2000 مقدار را نمی توان با این متد ارسال نمود
برای ارسال اسم رمز و داده های حساس و مهم اصلا از این متد در فرم ها استفاده نکنید
 مثال
  <form action="welcome.php" method="get">
Name: <input type="text" name="fname">
Age: <input type="text" name="age">
<input type="submit">
</form>
 زمانی که کاربر روی دکمه SUBMIT کلیک می کند ، آنچه در نوار ادرس در مرورگر سرور دیده می شود مشابه زیر است
 http://www.w3schools.com/welcome.php?fname=Peter&age=37
 که در ابتدا ادرس کامل صفحه PHP گیرنده داده های فرم است
 سپس یک علامت سوال است

 بعد از علامت سوال نام فیلدهای فرم به ترتیب قرار می گیرند و با علامت مساوی ، مقداری که کاربر در هر فیلد وارد کرده یا مقدار VALUE گزینه ای که کاربر از لیست یا دکمه های انتخاب ، انتخاب نموده در نام ان فیلد قرار می گیرد

بین نام فیلدها علامت & وجود دارد

 در فایل PHP ، متغیر $GET در اصل نام یک ارایه است ، که اندیس این ارایه مثل ارایه های انجمنی است یعنی نام هر فیلد فرم می شود اندیس رشته ای این ارایه

 

 حال در دستورات زیر می خواهیم به مقدار موجود در هر فیلد فرم دسترسی داشته باشیم
 Welcome <?php echo $_GET["fname"]; ?>.<br>
You are <?php echo $_GET["age"]; ?> years old!