متغیرهای $_GET و $_POST برای دریافت داده هایی کمه توسط  فرم از کاربر دریافت شده ،  بکار می رود

چیزی که مهم است بدانید این است که

شما ابتدا فرمی را توسط HTML طراحی می کنید

سپس کاربر فرم را پر می کند

سپس توسط دستورات PHP داده هایی که توسط فرم ها جمع اوری شده از فرم بازیابی شده و مدیریت می شود

مثال
برنامه زیر شامل دو فیلد دریافت داده و یک دکمه SUBMIT برای ارسال اطلاعات فرم به صفحه PHP است
 <html>
<body>

<form action="welcome.php" method="post">
Name: <input type="text" name="fname">
Age: <input type="text" name="age">
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
 زمانی که کاربر فرم بالا را پر کرد و روی دکمه ارسال کلیک نمود ، داده هایی را که در فرم وارد کرده به فایل با پسوند PHP ارسال می شود
 به اطلاعات درون تگ FORM دقت نمائید :
 action="welcome.php"
 ادرس صفحه PHP که گیرنده اطلاعات فرم را مشخص می کند
 حال در صفحه WELCOME.PHP دستورات زیر را می نویسیم :
  <html>
<body>

Welcome <?php echo $_POST["fname"]; ?>!<br>
You are <?php echo $_POST["age"]; ?> years old.

</body>
</html>
 خروجی می تواند هر چیزی - بسته به اطلاعات فرم - مثل زیر باشد :
 Welcome John!
You are 28 years old.
 البته بهتر است با کدهایی مثل جاوا اسکریپت ، دستوراتی را در فایل HTML که حاوی فرم است بنویسید تا درستی یا نادرستی داده هایی را که کاربر وارد فرم کرده تشخصی دهد سپس اجازه ارسال داده ها را به فایل PHP به کاربر بدهید