متغیرهای رشته ای برای ذخیره نمودن متن بکار می روند
در مثال زیر ما متغیری به نام $txt داریم که در ان رشته ای را قرار داده ایم
<?php
$txt="Hello world!";
echo $txt;
?>
 در خط سوم مقدار این متغیر در صفحه وب نمایش  داده می شود
 فقط توجه داشته باشید که رشته ها درون یک جفت کوتیشن قرار می گیرند
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 روش اتصال رشته ها به هم
 برای این کار تنها یک عملگر وجود دارد  و ان نقطه است
 و برای اتصال دو رشته به هم بکار می رود
 در مثال زیر روش اتصال دو رشته به هم را می بینیم :
 <?php
$txt1="Hello world!";
$txt2="What a nice day!";
echo $txt1 . " " . $txt2;
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل

 خروجی دستورات بالا این خواهد بود :

Hello world! What a nice day!

 در مثال بالا ما دو بار از نقطه استفاده کردیم زیرا ما می خواستیم که رشته جای خالی را بین دو عبارت رشته ای دیگر قرار دهیم
 تابع strlen()
 گاهی اوقات لازم است ما طول رشته یعنی تعداد کاراکترهای ان را بدانیم
 مثال زیر تعداد کاراکترهای رشته Hello world! را بر می گرداند
 <?php
echo strlen("Hello world!");
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 مقداری که دستور بالا نمایش خواهد داد عدد 12 خواهد بود
تابع strpos()
از این تابع برای جستجوی یک کاراکتر یا زیر رشته ای درون رشته دیگر استفاده می کنیم
اگر موردی را که جستجو می کنیم پیدا شد ، شماره اولین  کاراکتر در اولین مورد پیدا شده در رشته را می دهد .
اگر هیچ موردی پیدا نشد مقدار false را بر می گرداند
دستورات زیر عبارت world را در hello world جستجو می کند
<?php
echo strpos("Hello world!","world");
?>
مشاهده و اجرای برنامه کامل
نتیجه دستورات بالا عدد 6 خواهد بود . توجه کنید شماره اولین کاراکتر در رشته از صفر شروع می شود