outline خطی است که بیرون از border در اطراف موضوعات قرار می گیرد

یعنی شما هم می توانید border و هم outline اطراف موضوعات داشته باشید

ویژگیهای ouline می تواند رنگ سبک و ضخامت ان را معین نماید

 
outline
 با این ویژگی می توان تمامی ویژگیهای ouline را به یکباره تغییر داد

روش استفاده :

outline color style width;
 color : رنگ outline
 style : نوع خط outline که قبلا در باره border کاملا توضیح داده شده است
width : ضخامت outline که قبلا در بخش border کاملا توضیح داده شده است
مثال :
p
{
outline:#00FF00 dotted thick;
}
در مثال بالا با استفاده از outline در اطراف متن تمامی تگ های p در صفحه وب ، خطی ضخیم یا thick به صورت نقطه چین  یا dotted و به رنگ شماره #00FF00 قرار می گیرد 
مشاهده و اجرای برنامه کامل

این  ویژگی توسط مرورگرهای زیر پشتیبانی می شود

Internet Explorer Firefox Opera Google Chrome Safari

نکته : مرورگر ie8 فقط در صورت استفاده از !DOCTYPE در برنامه از ویژگی outline پشتیبانی می کند

نکته مهم :

outline هیچ گونه تاثیری بر عرض width و ارتفاع height موضوعات ندارد

حال می توان به روش های زیر هر کدام از ویژگیهای style color width خط outline را بصورت جداگانه تغییر داد

outline-color

برای تغییر در رنگ outline بکار می رود

مثال :

در مثالی که با کلیک روی عبارت زیر مشاهده خواهید کرد ، حاشیه یعنی border به رنگ زرد می باشد و شما می توانید اعمال رنگ بر outline را مشاهده نمائید

مشاهده بصورت عملی

مشاهده  و اجرای برنامه کامل

outline-style

برای تغییر در سبک خط outline بکار می رود

مشاهده  و اجرای برنامه کامل

outline-width

برای تغییر در ضخامت خط outline بکار می رود

مشاهده و اجرای برنامه کامل