روی دکمه ای که روی فرم قرار داده اید دابل کلیک کنید تا وارد فضای کد نویسی شوید

 

دستوراتی که می خواهید با کلیک روی دکمه اجرا شوند را در رویداد زیر بنویسید :

 

 private void button1_Click (object sender, EventArgs e)
        {

        }