این صفحه در حال تکمیل استمواد لازم
مفاهیم پایه
تنظیمات iis express
مثال 1
 مرحله اول : ایجاد سایت
 مرحله دوم : کپی فایلهای لازم به مسیر سایت
مرحله سوم : ایجاد بانک اطلاعاتی
 مرحله چهارم : ایجاد صفحه html
 مرحله پنجم : طراحی الگوی appml
 مرحله ششم : ایجاد رابطه بین فایلhtml و xml