صفحه 04.php

1- صفحه جدیدی از نوع php ایجاد کرده انرا در مسیر سایت با پسوند php ذخیره کنید ( مثلا 04.php)

 2-  با نگاه کردن به پانل database ، مطمئن شوید که یک اتصال به بانک ایجاد شده است
 3- ابتدا یک فرم مثل روش اول حذف کردن ، ایجاد  کنید .ولی دستور delete را نسازید .
 4- اسم کادر متنی که برای دریافت شماره دانش آموز به کار می رود در مثال ما txt1 است .
 5- روی نوار قرمز رنگ اطراف فرم کلیک کنید و در پانل properties ، در قسمت action ، نام show_del.php را بنویسید ( بعدا این صفحه را طراحی می کنیم )

با این کار هر انچه کاربر در فرم وارد می کند پس از فشردن دکمه ، به صفحه show_del.php ارسال خواهد شد .

 6- در پانل properties ، از لیست method گزینه get را انتخاب کنید . با این کار شماره دریافت شده از طریق نوار ادرس url به صفحه show_del.php منتقل می شود
 
صفحه show_del.php
 

در این  صفحه ابتدا اطلاعات دانش آموزی را نشان می دهیم که شماره ا ن دریافت شده است .

برای این کار :

1-   صفحه جدید از نوع php ایجاد کرده انرا با نام show_del.php در مسیر سایت ذخیره کنید
 2- در این صفحه ، فرم جدیدی ایجاد کنید .
 3- در این فرم به تعداد فیلدها باید کادر متنی ایجاد کنید
 4- برای نمایش رکورد باید رکوردست بسازیم .
 5- ابتدا با نگاه کردن به پانل database مطمئن شوید که اتصال به بانک اطلاعاتی ساخته شده است
 6- پانل bindings را باز کنید
 7- روی + کلیک کرد ه سپس گزینه recordset را انتخاب کنید
 8- در کادر name ، نام دلخواه برای رکوردست – در کادر connection نام اتصال به بانک – در کادر table ، نام جدول داده – سپس گزینه All را انتخاب کنید
 9- برای اینکه بگوئید فقط رکوردی دیده شود که شماره دانش آموزی ان برابر شماره دریافت شده باشد باید از قسمت فیلتر استفاده کنید
 10- لیست سمت چپ از قسمت فیلتر را باز کرده فیلد مربوط به شماره دانش آموزی  را انتخاب کنید .
 11- از لیست بعد مساوی را انتخاب کنید
 12- مقدار شماره دانش آموزی دریافت شده از طریق نوار ادرس به این صفحه منتقل شده پس از لیست بعد url parameters را انتخاب کنید .
 13- و در کادر جلوی ان ،نام کادر متنی که شماره در ان وارد شده بود یعنی txt1 را بنویسید .
 14- ok
 15- حالا شاخه رکورد ست ساخته شده موجود در پانل bindings را باز کنید و هر فیلد را به سمت یکی از کادر های متنی فرم بکشید . با این کار محتوای هر فیلد در کادر متنی مربوطه نمایش داده می شود
 16- صفحه 04.php را اجرا کنید
 
  حالا دستور delete را می سازیم . می خواهیم با فشردن دکمه ، عمل حذف این رکورد انجام شود
 
  کارهای زیر را انجام دهید :
 1- در فرم بالا ، یک دکمه اضافه کنید
 2- نوع این دکمه باید submit باشد
 3- در پانل server behaviors ، روی + کلیک کنید و گزینه delete record را انتخاب نمائید
 4- سایر گزینه ها مثل روش اول حذف کردن تنظیم می شود