در مرحله اول ما بانک اطلاعاتی و جدول ساختیم

در مرحله دوم ما سایت ساختیم

 • مطمئن شوید نام سایت مورد نظرتان در پانل FILES مشاهده می شود . در غیر این صورت لیست بالای این پانل را باز کرده و نام سایت خود را انتخاب نمائید
 • از منوی WINDOW گزینه database را انتخاب کنید
 • در پانل database روی دکمه + کلیک کنید
 • گزینه mysql connection را انتخاب کنید
 • در کادر connection name ، نام دلخواهی برای اتصال به بانک اطلاعاتی بنویسید
 • در کادر mysql server ، عبارت localhost را بنویسید
 • در قسمت user name ، نام کاربری که می خواهد با بانک اطلاعاتی کار کند بنویسید . فعلا واژه root را بنویسید
 • در کادر password ، اسم رمز این کاربر را بنویسید . فعلا برای کاربر root  رمزی وجود ندارد
 • روی دکمه select جلوی کادر database کلیک کنید تا نام بانک اطلاعاتی را انتخاب کنید

نکته :

در صورت بروز خطا ، احتمالا تنظیمات سایت را نادرست وارد کرده اید . انرا اصلاح کنید

 
 
 •  شاخه اتصال ایجاد شده را باز کرده انرا با دقت مشاهده نمائید
 
 
 بعد از ایجاد اتصال به بانک اطلاعاتی می توانید کارهای زیر را انجام دهید :
 •  افزودن رکورد
 • حذف رکورد
 • ویرایش داده های رکورد
 • نمایش تمام رکوردهای جدول یا رکوردهای دارای شرایط خاص