از انجایی که دستورات تابع loadXMLDoc از نوع جاوا اسکریپت هستند لذا باید تگ head و سپس تگ script را باز کنیم :

 

<html>

<head>

         <script >

 

 

         </script>

</head>
<body>

               <div id="example" />

</body>

</html>

 
 سپس درون تگ script باید تابع loadXMLDoc را تعریف کنیم

 

<html>

<head>

         <script >

                    function loadXMLDoc(filename)

                                     {

 

                  }

         </script>

</head>
<body>

               <div id="example" />

</body>

</html>

 تابع loadXMLDoc  پارامتری به نام filename دارد . که در زمان فراخوانی این تابع ، نام فایل xml یا xslt را که می خواهیم اشاره گری به انها ایجاد کنیم در این پارامتر قرار خواهد گرفت
 
 کارهایی که در این تابع انجام خواهد شد به شرح زیر است :
  •  نام متغیر اشاره کننده به فایل مورد نظر xhttp  است
  • بر اساس نوع مرورگر کاربر ابتدا متغیر xhttp  تعریف می شود
  • سپس دستوراتی برای اتصال به فایل مورد نظر نوشته می شود
  • در نهایت مقدار اشاره گر برای محل فراخوانی تابع loadXMLDoc   ارسال می شود
بررسی نوع مرورگر کاربر
 برنامه تا این لحظه بصورت زیر خواهد بود :

 

<html>

<head>

         <script >

                    function loadXMLDoc(filename)

                                     {

                                        if (window.ActiveXObject)
                                           {
                                           xhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
                                            }
                                         else
                                            {
                                            xhttp = new XMLHttpRequest();
                                            }

                  }

         </script>

</head>
<body>

               <div id="example" />

</body>

</html>

 
  •  if (window.ActiveXObject)
 یعنی اگر مرورگر کاربر ، اینترنت اکسپلورر است
  •  else
 یعنی اگر مرورگر کاربر از انواع غیر از اینترنت اکسپلورر است
 
 حالا اگر مرورگر کاربر اینترنت اکسپلورر است به روش زیر متغیر xhttp تعریف می شود :

 

  xhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");

 در غیر این صورت متغیر xhttp بصورت زیر تعریف می شود :

 

  xhttp = new XMLHttpRequest();

 
برقراری اتصال به فایل مورد نظر
 بعد از تعریف متغیر xhttp ، با استفاده از دستورات زیر به فایل xml یا xslt که نام ان برای پارامتر filename ارسال شده است متصل میشویم
 

 

xhttp.open("GET", filename, false);


try {xhttp.responseType = "msxml-document"} catch(err) {} // Helping IE11


xhttp.send("");

 

 در نهایت با استفاده از دستور زیر ، اتصال ایجاد شده به فایل مورد نظر را به محل فراخوانی تابع  بر می گردانیم :

 

return xhttp.responseXML;

 برنامه تا این لحظه بصورت زیر است :

 

<html>

<head>

         <script >

                    function loadXMLDoc(filename)

                        {

                           if (window.ActiveXObject)
                             {
                             xhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
                             }
                          else
                            {
                            xhttp = new XMLHttpRequest();
                            }


                     xhttp.open("GET", filename, false);
                     try {xhttp.responseType = "msxml-document"} catch(err) {} // Helping IE11
                     xhttp.send("");

                    

 

                    return xhttp.responseXML;

                  }

         </script>

</head>
<body>

               <div id="example" />

</body>

</html>