هدف ما در روش دوم مثل روش اول این است که با استفاده از دستورات xslt ، داده های مورد نظر را از فایل xml استخراج کرده و با استفاده از دستورات xhtml انها را به کاربر نشان دهیم

در روش اول فایل xml را مرورگر باز می کردیم تا دستورات فایل xslt اجرا شود

 در روش دوم باید فایل xhtml را اجرا کنیم تا دستورات فایل xslt اجرا شود

در روش دوم ، ما سه فایل نیاز داریم :

  • فایل xslt
  • فایل xml
  • فایل xhtml

 بر خلاف روش اول ، در روش دوم فایلهای xslt, xml را به هم مرتبط نمی کنیم

بلکه در فایل xhtml دستوراتی می نویسیم که کارهای زیر را انجام دهند :

  •  ایجاد اشاره گر به فایل xslt
  • ایجاد اشاره گر به فایل xml
  • اجرای دستورات درو ن فایل xslt
  • نمایش محتوای استخراج شده از فایل xml
 
 دو فایل xml , xslt را مثل روش اول ایجاد می کنیم

دریافت محتوای فایل xml

دریافت دستورات فایل xslt

 ولی در بالای فایل xml ، دستور اتصال به فایل xslt را دیگر نمی نویسیم
 در روش دوم بحث اصلی درباره دستوراتی است که می خواهیم  در فایل xhtml بنویسیم
 همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید ، سه قسمت اصلی در فایل xhtmlوجود دارد :
  •  ایجاد یک تگ دایو  که نام انرا بصورت کاملا اختیاری ،  example می گذاریم . در برنامه دستوری خواهیم نوشت تا نتیجه حاصل از اجرای دستورات XSLT را در ون این تگ نشان دهد
  •  تعریف تابعی با نام کاملا اختیاری loadXMLDoc . در این تابع دستوراتی خواهیم نوشت تا اشاره گرهایی به فایلهای XML , XSLT ایجاد کند
  •  تعریف تابعی با نام کاملا اختیاری displayResult ، در این تابع دستوراتی خواهیم نوشت که دستورات درون فایل XSLT را اجرا کند و نتیجه را در تگ دایو نشان دهد