در این روش ما دو فایل ایجاد می کنیم :

 

فایل اول : فایل XML

 

فایل دوم : فایل XSLT

 

سپس در بالای فایل XML ، یک خط دستور اضافه می کنیم که به مرورگر خواهد گفت با دستورات کدام فایل XSLT می خواهیم  اطلاعات درون فایل XML  بخوانیم و نمایش دهیم .

 

 

 

 در نهایت فایل XML را در مرورگر باز کنیم . این دفعه  به جای نمایش محتوایفایل XML در مرورگر ،  دستورات فایل  XSLT اجرا شده  و نتیجه ان در مرورگر نمایش خواهد داد

 

 

این روش برای مرورگرهایی که از فایل XSL پشتیبانی می کنند مناسب است

 

در ادامه روش اول آموزش داده شده است