SQL برای مدیریت کردن داده های موجود در بانک اطلاعاتی بکار می رود

توسط زبان SQL می توانید داده های موجود در پایگاه داده های ACCESS , MYSQL  Server, Access, Oracle, Sybase, DB2 و سایر پایگاه داده ها را مدیریت نمائید

 

توسط SQL می توانید کارهای زیر را انجام دهید :

بانک اطلاعاتی بسازد

جدول بسازد

داده ها را مرتب کند

داده هار ابصورت مرتب از جدول بدست اورد

رکورد جدید به جدول اضافه کند

رکورد را ویرایش نماید

رکورد را حذف کند

جدول را ویرایش نماید

جدول را حذف کند

می تواند مجوزهای دسترسی روی بانک اطلاعاتی و جدول و داده های ان ایجاد نماید

 

توجه توجه :

نسخه های مختلف SQL تا حدودی با هم متفاوت هستند

 

 نکته مهم : حرف بزرگ و کوچک در sql فرقی ندارد


برای دسترسی به داده های موجود در بانک اطلاعاتی از طریق وب سایت خود باید امکانات زیر را داشته باشید :

1: یک برنامه بانک اطلاعاتی یا RDBMS مثل MYSQL , ACCESS , SQLSERVER

2: یک زبان تحت سرویس دهنده مثل PHP یا ASP

3: SQL

4:HTML و CSS