در این فایل دستوراتی می نویسیم که داده های مورد نیاز ما را از فایل xml بخواند و نمایش دهد

  نکته : در این فایل دستورات xslt و html استفاده می شود و لی باید برنامه را با پسوند XSL ذ خیره  کنیم .
  برنامه NOTEPAD را باز کنید و به همان شکلی که فایل XML را ذخیره کردید این فایل را هم ذخیره کنید  ولی پسوند را XSL بگذارید

1-  تمام دستورات XSLT و html و ... را درون جفت تگهای  باز و بسته زیر می نویسیم :

 

<xsl:stylesheet version=”1.0” xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>

<xsl:template match=”/”>

<html>
<body>

تمام دستورات  صفحه وب                                            

 </body>  

 </html>
</xsl:template>          

 </xsl:stylesheet>

 
  مثلا در قسمت دستورات ، نام خودمان را وسط چین به رنگ سبز نمایش می دهیم :
 

 

<xsl:stylesheet version=”1.0” xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”> 

<xsl:template match="/">

<html>

<body>

 <p style="font-size:36px;color:#060;text-align:center"> hello </p>

                                                                                                 </body>  

 </html>

</xsl:template> 

      </xsl:stylesheet>

 
  نکته : ما هیچوقت فایل xsl را اجرا نمی کنیم !