1-    Notepad را باز کنید

2-    به روش زیر انرا ذخیره کنید :
 
  • در کادر file name نام فایل را به همراه پسوند xml بنویسید  در تمام اموزشهای xslt نام این فایل cdcatalog.xml انتخاب شده است
  • از لیست save as type گزینه all files را انتخاب کنید
  • اگر می خواهید در برنامه xml از زبان پارسی هم استفاده کنید از لیست encoding گزینه utf-8 را انتخاب کنید
  • در محل دلخواه ذخیره کنید

3-    در خط اول مشخص می کنیم که محتوای فایل ما دستورات xml است :

 

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

4-    دستورات xml را در فایل می نویسیم

 

حالا فرض کنید ما  می خواهیم در فایل xml اطلاعات سی دی ها را ذخیره کنیم . قسمتی از برنامه بصورت زیر است :

برای هر سی دی  یک المنت باز و بسته به نام cd در نظر می گیریم

هر سی دی عنوان دارد که برای عنوان ان المنت titile داریم

تولید کنند ه سی دی : المنت artist

کشور سازنده سی دی : country

شرکت سازنده سی دی : company

قیمت سی دی :price

سال تولید سی دی : year

 

 

<cd>
        <title>1999 Grammy Nominees</title>
        <artist>Many</artist>
        <country>USA</country>
        <company>Grammy</company>
        <price>10.20</price>
        <year>1999</year>
    </cd>
    <cd>
        <title>For the good times</title>
        <artist>Kenny Rogers</artist>
        <country>UK</country>
        <company>Mucik Master</company>
        <price>8.70</price>
        <year>1995</year>
    </cd>

 مشاهده محتوای کامل فایل XML
 ادامه در صفحه بعد .....