Asp.net وسیله ای است برای طراحی صفحات وب و وب سایت  با HTML, CSS, JavaScript  و اسکریپت های سرور .

 

Asp.net از سه مدل طراحی صفحه وب یا وب سایت پشتیبانی می کند :

Web Pages

 MVC (Model View Controller)

Web Forms

 

مقدمه ای بر web page :

اگر شما تازه شروع به یادگیری asp.net کرده اید استفاده از روش web page برای شما بهتر است .

 

Web page روشی ساده برای طراحی وب سایت ها ی بر اساس Asp.net است  .در فصل اموزش web page شما می اموزید که چگونه می توان با ترکیب html , css , javascript و اسکریپتهای ویژوال بیسیک  و یا c# وب سایت طراحی کنید .

 

همچنین در این اموزش شما می اموزید که چگونه از ابزارهای کمکی مثل بانکاطلاعاتی ، ویدئو وگرافک و مفاهیم شبکه وب سایت های پیشرفته تری ایجاد کنید .

 

 

 

مقدمه ای بر روش MVC :

این روشی است برای طراحی application های وب . اگر می خواهید با استفاده از روشهای سنتی وب سایت Asp.net طراحی کنید روش mvc پیشنهاد می شود .

در این روش می اموزید که چگونه می توان به روشی ساده اما با استفاده از تمام قابلیت های موجود به زبان asp.net   سایت مورد نظر را طراحی کرد

 

 

مقدمه ای بر web form :

این روش ، روشی سنتی برای طراحی وب سایت asp.net ا ست