نکته بسیار بسیار مهم :

مجموعه هایی که در انها مطلبی وجود ندارد در خروجی سایت دیده نمی شوند
مطالب همان اطلاعاتی هستند که می خواهید خواننده سایت شما انها را ببیند و بخواند
بهترین کار این است که مطالب را در مجموعه ها قرار دهیم تا دسترسی به انها اسان تر باشد
 
گام اول - ورود به بخش مدیریت مطالب
 از نوار منوی کنترل پانل مدیریت ، روی محتوا و سپس روی مدیریت مطالب کلیک کنید
 در صفحه باز شده مطالبی که تا این لحظه ایجاد شده اند نشان داده می شود
فعلا ما مطلبی نداریم 
 
گام دوم - ایجاد کردن مطلب جدید
 در حالیکه از قسمت سمت راست کنترل پانل ، گزینه مطالب انتخاب شده است روی دکمه سبز رنگ جدید کلیک کنید
 
 قسمت های زیر را تکمیل نمائید :
  •  عنوان:

عنوان مطلب است

  •  مجموعه :

مشخص کنید این مطلب باید در کدام مجموعه قرار گیرد

  •  ویرایشگر :

مطب خود را وارد کنید

 
 روی دکمه ذخیره و بستن کلیک کنید