به هر کدام از گزینه هایی که درو ن منو قرار می گیرند مجموعه گویند

با کلیک روی یک مجموعه می توان مطلبی را نشان داد

یا با کلیک روی یک مجموعه می توان زیر مجموعه ان را نشان داد

یا هر کار دیگری کرد

 نکته بسیار بسیار مهم :

مجموعه هایی که در انها مطلبی وجود ندارد در خروجی سایت دیده نمی شوند

گزینه های ( مجموعه های )  لیست ( منوی ) اخبار عبارت بودند از :

 

اخبار علمی

اخبار هنری

اخبار ورزشی

اخبار سیاسی

اخبار فرهنگی

 

مراحل کار :
 
گام اول - ورود به بخش مدیریت مجموعه
 از نوار منوی کنترل پانل مدیریت ، روی محتوا و سپس مدیریت مجموعه کلیک کنید
 
 
 در این قسمت مجموعه هایی که تا حالا ایجاد شده است وجود داردند .فعلا عبارت بدون مجموعه دیده می شود
 
 در حالیکه شاخه ها ( یعنی مجموعه) انتخاب است ، روی دکمه سبز رنگ جدید کلیک کنید
 وارد محیط ویرایش مجموعه جدید می شوید
 
گام دوم - ایجاد مجموعه جدید
 قسمت های خواسته شده را وارد کنید
 
  •  عنوان :

نام مجموعه را وارد کنید . در این مثال من اخبار علمی نوشته ام

  •  مستعار :

یک نام لاتین برای این مجموعه بنویسید . این نام باید منحصر بفرد باشد یعنی هیچ جای دیگری در سایت از این نام استفاده نکنید

  •  توضیحات :

توضیح مختصری درباره این مجموعه بنویسید

 در قسمت سمت راست یعنی والد ، گزینه بدون والد انتخاب شود . یعنی این گزینه مجموعه اصلی است
 سپس روی دکمه ذخیره  و بستن کلیک کنید
 به همین روش بقیه مجموعه ها را ایجاد کنید می شود شکل زیر :
 
 
گام سوم - ایجاد کردن زیر مجموعه
 می خواهم گزینه ها ی زیر ( مجموعه های زیر ) در مجموعه اخبار علمی قرار گیرند
 

اخبار فیزیک

اخبار شیمی

اخبار ریاضیات

اخبار رایانه

 
 به همان روش ذکر شده در گام دوم این مجموعه ها را هم ایجاد کنید فقط در قسمت والد انها گزینه اخبار علمی را انتخاب کنید