دانلود راهنمای فارسی جوملا 1.5

(می تونه تا حد زیادی برای جوملا 3.1.5 هم مفید باشه )

 دانلود wamp server 2.2
  دانلود پوشه جوملا 3.1.5
 نصب ومپ سرور
 نصب جوملا
مشاهده محل ماژولها
 انتخاب قالب
اموزش سایر قسمت ها ی جوملا با پیگیری یک مثال
گام اول - طرح مثال
گام دوم - مدیریت مجموعه
گام سوم - مدیریت مطلب
گام چهارم - ایجاد و مدیریت منوها
 گام پنجم - افزودن تبلیغات