vbscript زبان اسکریپت نویسی مایکروسافت است
زبان پیش فرض asp نویسی vbscript است
مرورگر اینترنت اکسپلورر (ie)  حتی اگر سیستم شما سورو وب نباشد می تواند  vbscript را اجرا نماید   
شما می توانید در مثالهای این فصل اموزشی ، کدها را تغییر داده و نتیجه را در مرورگر مشاهده نمائید
مثال ( مثال را در مرورگر ie اجرا کنید )

 

<html>
<body>

<script type="text/vbscript">
document.write("This is my first VBScript!")
</script>

</body>
</html>

 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
 vbscript یک زبان اسکریپت نویسی است
 
محل نوشتن دستورات VBSCRIPT
 از تگ <script> برای نوشتن دستورا ت vbscript استفاده می کنیم

 بین دو تگ باز و بسته html  دو تگ باز و بسته زیر را قرار داده و دستورات vbscript را انجا می نویسیم

<script>

...

</script>

 

 با استفاده از ویژگی type که درون تگ script نوشته می شود مشخص می کنیم که می واهیم بازبان vbscript برنامه بنویسیم یعنی عبارت زیر را می نویسیم :

"text/vbscript"

 

 

<html>
<body>
<script type="text/vbscript">
...
</script>
</body>
</html>

 
 مرورگر اینترنت اکسپلورر دستورات بین تگ های script باز و بسته را اجرا می کند
 از vbscript نمی توان بعنوان زبان سمت سرویس گیرنده ( کاربران سایت ) استفاده کرد . در اینجا ما از زبان vbscript در اینترنت اکسپلورر فقط برای یادگیری استفاده می کنیم .
 
خروجی گرفتن از دستورات vbscript

 زبانی که در یک صفحه asp از دستورات vbscript استفاده می کنید  ، دستور

response.write()

خروجی را ایجاد میکند ( نمایش می دهد )

زمانی که ما برای یادگیری vbscript از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده می کنیم ، ما از دستور زیر برای مشاهده خروجی استفاده خواهیم کرد

document.write()

 
 مثال ( این مثال فقط در مرورگر اینترنت اکسپلورر  اجرا می شود )

 

<html>
<body>
<script type="text/vbscript">
document.write("Hello World!")
</script>
</body>
</html>

 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
مثال بالا عبارت Hello World! را در صفحه وب html نمایش خواهد داد