روش اول :
شماره رنگ را که عددی بر مبنای شانزده است در فتوشاپ بدست آورده و بعد از علامت # بنویسید
background-color:#ff0000;
روش دوم :
نام رنگ را بنویسید .
background-color:red;
روش سوم :
از متد rgb استفاده کنید :
rgb (شماره رنگ سبز، شماره رنگ آبی ، شماره رنگ قرمز);
background-color:rgb(255,0,0);
روش چهارم :
از متد rgba استفاده کنید:
rgb (میزان غلظت رنگ، شماره رنگ سبز، شماره رنگ آبی ، شماره رنگ قرمز );
میزان غلظت رنگ عددی بین 0 تا 1 است
background-color:rgba(255,0,0,0.5);
روش پنجم :
از متد hsl استفاده کنید
hsl(hue, saturation, lightness);
این مقادیر را نیز می توانید توسط نرم افزار فتوشاپ بدست اورید
hue
میزان درجه رنگ در چرخه رنگ است که می تواند عددی بین 0 تا 360 باشد
0 یا 360 رنگ قرمز است
120 رنگ سبز است
240 رنگ آبی است
saturation
این یک پارامتر بر جسب درصد است
0% یعنی سایه دار یا خاکستری
100% یعنی تمام رنگ
lightness
این پارامتر نیز بر حسب درصد بیان می شود
0% یعنی سیاه
100% یعنی سفید
background-color:hsl(120,65%,75%);
روش ششم :
استفاده از متد hsla
hsla( hue, saturation, lightness, میزان غلظت رنگ);
background-color:hsla(120,65%,75%,0.3);