برای اینکه بتوانیم داده های موجود در جداول بانک اطلاعاتی را بخوانیم به یک رکورد ست نیاز داریم

در واقع اتفاقی که می افتد این است که :

ابتدا به بانک اطلاعاتی متصل می شویم

سپس داده های موجود در رکوردهای جدول را در یک رکوردست بار گذاری می کنیم

سپس داده ها را از رکوردست خوانده در خروجی نمایش می دهیم

 

 
ایجاد کردن رکوردست برای جدول
  بعد از اینکه یک اتصال به بانک اطلاعاتی ایجاد کردیم  ( ایجاد کردن اتصال ) می توانیم یک رکوردست بسازیم
 
  فرض کنید بانک اطلاعاتی به نام Northwind داریم ، و درون این بانک اطلاعاتی جدولی به نام Customers وجود دارد  . حالا با استفاده از دستورات زیر می توانیم به داده های موجود در جدول Customers دسترسی داشته باشیم
 

 

 

<%
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open "d:/northwind.mdb"

set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs.Open "Customers", conn
%>

 

 دستور زیر تمام فیلدهای تمام رکوردها را بدون در نظر گرفتن هیچ شرطی در انتخاب فیلدها و رکوردها در رکوردست بار گذاری می کند

rs.Open "Customers", conn

بار کردن داده های جدول در  رکوردست

  با استفاده از دستورات sql  هم می توانیم به داده های درون جدول Customers  دست یابیم .

داده های حاصل از دستورات اس کیو ال در رکورد ست بار می شوند. مثل استفاده از دستور اس کیو ال زیر در انتخاب داده های جدول :

rs.Open "Select * from Customers", conn

 

 

 

 

<%
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open "d:/northwind.mdb"

set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs.Open "Select * from Customers", conn
%>

 
 

بازیابی داده ها ی بار گذاری شده از رکورد ست

 

بعد از اینکه رکوردست باز شد ، می توانیم داده ها را از ان بخوانیم

فرض کنید بانک اطلاعاتی به نام Northwind داریم  حالا با دستورات زیر می توانیم به جدول Customers دست یابیم

 

 

 

 

<%
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open "d:/northwind.mdb"

set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs.Open "Select * from Customers", conn

for each x in rs.fields
  response.write(x.name)
  response.write(" = ")
  response.write(x.value)
next
%>

 دقت کنید هر حلقه for فقط فیلدهای یک سطر از جدول بانک اطلاعاتی را می خواند

فعلا تا اینجا نتیجه کار نمایش نام فیلدهای جدول است چون سطر اول جدول نام فیلدهای ان است

در فصل بعد روش نمایش رکوردهای جدول را اموزش می دهیم

 

برنامه بالا را در notepad ذخیره کنید

( روش ذخیره را در فصل ado connect گفتم

برای اجرا هم باید به جای مسیر وب سرور ای ای اس یعنی

C:\Inetpub\wwwroot

در نوار ادرس مرورگر عبارت زیر را بنویسید

http://localhost

بعد نام فایل ای اس پی را بنویسید

مثلا اگر فایل شما اسمش test1.asp است بنویسید :

http://localhost/test1.asp

 

کاربرد شی رکوردست چیست

 این شی  برای نگه داشتن مجموعه رکورد های موجود در جدول بکار می رود