شی ASPError اطلاعاتی در باره خظاهای رخ داده شده در اجرای اسکریپت را در خود دارد 

 

شی ASPError  در Asp3 قابل اجرا است و همچنین توسط iis5 به بعد قابل شناسایی است

 

 

وقتی Server.GetLastError فراخوانی شود انگاه شی ASPError  ساخته می شود . بنابراین اطلاعات مربوط به خطا فقط با متد Server.GetLastError قابل دسترسی و استفاده خواهند بود

 

 

ویزگیهای شی ASPError  در ادامه توضیح داده شده است ( تمام ویژگیها فقط خواندنی هستند )

 

 

ویژگیها

 

ویژگیتوضیحات
ASPCode

شماره خطای تولید شده توسط iis را بر می گرداند

ASPDescription

توضیحات همراه با جزئیاتی را درباره خظا بر می گرداند . ( اگر خطای رخ داده شده مربوط به Asp باشد )

 

Category

منبع خطا را بر می گرداند . ( ایا خطا توسط یک asp رخ داده یا توسط یکی از زبانهای اسکریپت یا توسط یک شی ؟)

 

Column

اگر شما صفحه برنامه نویسی asp را مجموعه ای از خظها و ستونها فرض کنید ، این ویزگی شماره ستونی در فایل aSP را بر می گرداند که خطا در ان ستون روی داده است

Description

توضیح مختصری در باره خطای روی داده شده را بر می گرداند

File

نام فایلی که در ان خطایی روی داده شده را بر می گرداند

Line

شماره خطی که خطا در دستورات ان خط روی داده شده است را بر می گرداند

 

Number

کد خطای استاندارد com خطا را بر می گرداند

Source

دستور اصلی  خطی که خطا در ان روی داده است را بر می گرداند

 

 

 

 روش استفاده از ویژگیهای بالا :

 

 

 

ASPError.ASPCode()
ASPError.ASPDescription()
ASPError.Category()
ASPError.Column()
ASPError.Description()
ASPError.File()
ASPError.Line()
ASPError.Number()
ASPError.Source()

 

 

 

مثال درباره ویژگیهای بالا :

 

 

 

<%
dim objErr
set objErr=Server.GetLastError()

response.write("ASPCode=" & objErr.ASPCode)
response.write("<br>")
response.write("ASPDescription=" & objErr.ASPDescription)
response.write("<br>")
response.write("Category=" & objErr.Category)
response.write("<br>")
response.write("Column=" & objErr.Column)
response.write("<br>")
response.write("Description=" & objErr.Description)
response.write("<br>")
response.write("File=" & objErr.File)
response.write("<br>")
response.write("Line=" & objErr.Line)
response.write("<br>")
response.write("Number=" & objErr.Number)
response.write("<br>")
response.write("Source=" & objErr.Source)
%>