متد GetLastError یک شی ASPError را بر می گرداند که این شی توضیحاتی را درباره شرایطی که باعث بروز خطا شده اند دارد . 

 بطور پیش فرض ، یک وب سایت از فایل

\iishelp\common\500-100.asp

برای پردازش کردن خطاهای asp استفاده می کند

 شما ی می توانید از این فایل استفاده کنید و یا کدهای مورد نظر خود را برای مدیریت خظا ایجاد نمائید
 اگر می خواهید فایل Asp را برای پردازش خطای 100;500  تغییر دهید می توانید از IIS snap-in استفاده کنید

 نکته:

خطای 100;500  در صورتی اتفاق می افتد که iis در زمان پردازش فایل asp یا فایل Global.asa مربوط به application دچار خطایی شود یابه خطایی بر خورد کند

 

نکته :

 این متد فقط تا وقتی که هنوز فایل Asp محتوایی را به مرورگر ارسال نکرده است قابل استفاده است

 
 روش استفاده :

 

Server.GetLastError()
 
 مثالها

 مثال 1 :

در این مثال زمانیکه iis تلاش می کند تا به فایلی که در تگ include مشخص شده است دسترسی بیابد خطایی رخ می دهد . زیرا فایل مورد نظر یافت نمی شود

 

<!--#include f="header.inc" -->
<%
response.write("sometext")
%>

 

 مثال 2 -

در این مثال زمان کامپایل کردن اسکریپت خطایی رخ می دهد زیرا  واژه کلیدی "next"  اشتباه نوشته شده است

 

<%
dim i
for i=1 to 10
  ........
nxt
%>

 

 مثال 3 -

در این مثال وقتی قرار است اسکریپت دستور تقسیم بر صفر را انجام دهد خطایی رخ می دهد

 

<%
dim i,tot,j
i=0
tot=0
j=0

for i=1 to 10
  tot=tot+1
next

tot=tot/j
%>