از شی server برای دستیابی به متدها و ویژگیهای روی سرور استفاده می کنیم

 

این متدها و ویژگیها در ادامه این فصل  توضیح داده شده است .

 

ویژگیها

 

ویژگیهاتوضیحات 
ScriptTimeout

حداکثر زمان بر حسب ثانیه که یک اسکریپت می تواند قبل از خاتمه یافتنش اجرا شود را مشخص کرده یا بر می گرداند

 

 

 

Methods

متدتوضیحات
CreateObject

نمونه ای از یک شی را ایجاد می کند

Execute

یک فایل asp را از درون فایلasp دیگر اجرا می کند

 

GetLastError()

شی ASPError  بر می گرداند . این شی وضعیت خطای رخ داده شده را توضیح می دهد .

HTMLEncode

شیوه رمز گذاری html را روی رشته مشخص شده اعمال می کند

 

MapPath

مسیر مشخص شده ای را به یک مسیر فیزیکی نگاشت می کند

 

Transfer

تمام اطلاعات ایجاد شده در یک فایل asp را به فایل asp دیگری ارسال می کند

URLEncode

قوانین رمز گذاری url را به رشته مشخص شده ای اعمال می کند